Online Servis Randevusu
  • Kazımdirik Mah. 296 Sok. No:13 Bornova / İzmir
  • 0850 502 85 85

Kişisel Verilerin Korunması

AYDINLATMA METNİ

Serdar Özcan Otomotiv Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (“Serdar Özcan Otomotiv” ve/veya “Şirketimiz”) olarak, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nda (“Kanun”) tanımlı veri sorumlusu sıfatıyla işlediğimiz kişisel verilerinizin güvenliğine önem veriyoruz. Bu nedenle sizleri kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak aşağıdaki şekilde bilgilendirmek istiyoruz.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI VE HUKUKİ SEBEBİ

Kişisel verileriniz, Kanun ve Kanun’a bağlı ikincil düzenlemelere uygun olarak aşağıda belirtilen amaçlar ve hukuki sebepler çerçevesinde işlenmektedir: Şirketimiz bünyesinde bulunan kameralardan elde edilen “Görsel ve İşitsel Kayıtlar”, şirket yerleşkeleri ve/veya tesislerinin güvenliğinin sağlanması amacıyla meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak açık rızanız aranmaksızın işlenmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILMASI

Şirketimiz, yukarıda işlenen kişisel verilerinizi, yukarıda belirtilen amaç ve hukuki sebepler ile sınırlı olarak Tedarikçi Güvenlik Şirketleri ile Sistem Tedarikçisi Şirketler veya talep edilmesi durumunda Kanunen Yetkili Kamu Kurumları ile Kanun’un 8 ve 9 maddelerine uygun olarak paylaşabilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİ TOPLAMAMIZIN YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEBİ

Şirketimiz kişisel verilerinizi, şirket bünyesinde bulunan kamera kayıt faaliyetleri sonucunda meşru menfaat hukuki sebebine dayalı olarak elde etmektedir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZE İLİŞKİN HAKLARINIZ

Kişisel verisi işlenen gerçek kişilerin sahip olduğu haklar Kanunun 11 Maddesinde sayılmaktadır.

Kişisel veri sahibi olarak Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’de öngörülen başvuru usullerine uygun olarak Kazımdirik Mah. 296 Sokak No:13/A Bornova-İzmir adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat veya Noter kanalıyla resmi usulde iletmeniz durumunda, talebiniz niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz (30) gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nca belirlenen tarifedeki ücreti talep edebilecektir.